A 14:25 ÓRÁIG BEÉRKEZETT RENDELÉSEK 1 MUNKANAPON BELÜL KERÜLNEK KISZÁLLÍTÁSRA. BŐVEBBEN

Verseny egy saját választású adventi naptárért

 A verseny semmilyen módon nem kapcsolódik a Facebook vállalathoz, sem szervezve, sem támogatva nincs a Facebook vállalat által. Az adatok a versenyben résztvevőkről nincsenek közbesítve a Facebook vállalatnak, hanem a PartyDeko Kft., aki a Heliumking.hu oldal adminisztrátora a Facebook közösségi hálózaton. A versenyben résztvevőkről szerzett adatok kizárólag csak a verseny céljaira lesznek felhasználva. A verseny tartalma nem vonatkozik a Facebook vállalatra, kizárólag a szervező vállal felelősséget az egész tartalomért. A Versennyel összefüggő adatkezelést a Szervező látja el.

 

  1. A "Verseny egy saját választású adventi naptárért" verseny (továbbiakban "Verseny“) szervezői:

PartyDeko Kft, székhely: Vojenská 2, 04001, Kassa IČO: 50014277

  1. A verseny időpontja és megrendezési helye:

A verseny 2023.11.15. és 2023.11.29. között lesz megrendezve a Heliumking.hu oldalán a Facebook közösségi oldal által.

  1. Részvételi feltételek a versenyen:

A verseny résztvevője legalább 18 éves természetes személy lehet (18 év alatti résztvevők csak a törvényes képviselő beleegyezése által vehetnek részt a versenybe), aki rendelkezik állandó vagy ideiglenes lakcímmel Magyarország területén (továbbiakban „versenyző”).

 Részvételi feltételek A versenyben a következők:

A versenyző akkor kapcsolódik be a versenybe, ha a verseny időpontján belül a Heliumking.hu oldal Facebook adatlapján lévő bejegyzéshez hozzáfűz egy megfelelő választ kommentbe, mely egyben megfelel a versenyben feltüntetett feltételeknek és kérdésnek, vagyis megírja, melyik a kedvenc szereplője vagy része a Harry Potter filmsorozatból.

A versenyben való résztvétel nincs feltételezve a Heliumking.hu bármilyen termékei vásárlásával.

  1. A verseny kiértékelése

A Verseny részvétel feltételeinek való megfelelő értékelése a Szervező kizárólagos felelőssége minden versenyző esetében. Verseny nyertesét a résztvevők közül a szervező válassza ki az összes teljesített feladatok alapján. A nyertesek kiválasztására a nyilvánosság jelenléte nélkül kerül sor. A nyertesek száma korlátozva van 1 főre a Facebook feltételei alapján.

A verseny díja egy Ön által választott nyeremény 12 000 Ft értékben a „Halloween” webkategóriából. A nyertest a Facebookon fogjuk kihirdetni és kommentben lesz értesítve. A nyertest megkérjük, hogy küldjön nekünk üzenetet a nyeremény átvételéhez szükséges elérhetőségekkel. Amennyiben a nyertes nem küld üzenetet, elveszíti a nyereményhez való jogát. 

A verseny nyereménye egy saját választású adventi naptár. A nyertes a Facebookon keresztül lesz meghirdetve és komment formájában lesz értesítve. A nyertes fel lesz szólítva az elérhetőségeinek üzenetben történő elküldésére, a nyeremény elküldése érdekében. Abban az esetben, ha a nyertes nem küldi el az üzenetet, elveszti jogát a nyereményre. 

A győztes díjakat a postás vagy futár szállítás által küldjük a megadott címre, amelyet a nyertes a szervezőnek bejelentett. A megadott adatok pontossága és időszerűségéért a győztes felel. A szervező nem vállal felelősséget a lopás, elvesztés, vagy károsodás esetében, sem a nem kézbesítés vagy a szállítási késedelemmel kapcsolatos esetekért, amelyek a postások vagy futárok hibájából történnek.

  1. A versenyzők kizárása

A szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a résztvevőket, amelyeknek a kommentárjai súlyosan támadó kifejezéseket fog tartalmazni vagy ellentmondanak a jó erkölcsnek.

  1. Személyes adatok

A versenyzők a versenyben való részvétellel hozzájárulnak, hogy a Szervező a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról szóló 2013.évi 122. törvény 11. § -ban (a továbbiakban: személyes adatok védelméről szóló törvény) meghatározottak szerint a verseny  teljes ideje alatt, a játék lebonyolítása céljából a versenyző által megadott adatokat, így családi és utónév, elérhetőségi cím, e-mail cím, telefonszám kezelje

  1. Záró rendelkezések

A versenyzők a verseny szervezőinek jóváhagyták a feltételeket a jelen szabályzat által. Versenyzőnek nincsen joga megkövetelni a nyeremény díj helyett más alternatívát. Ugyanakkor versenyző nem köteles elfogadni és átvenni nyereményt.

A szervező fenntartja a jogot, hogy helyettesítse a díjat, más hasonló típusú díjjal és értékekkel, ugyanúgy ahogy fenntartja a jogot megváltoztatni a feltételeket, amelyek a díj átadásához kapcsolódnak.

A szervező nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a versenyzőknél keletkezett a verseny rendezése alatt, ami beleérti az elérhetetlenséget / hibákat a technikai berendezések és hálózatoknál, amelyek által a verseny rendeződik.

A verseny szabályai HeliumKing.HU adatlapján a Facebook közösségi oldalon lesznek kihirdetve.